Micromeritics Instruments Corporation on ülemaailmne materjalide karakteriseerimise lahenduste pakkuja, kellel on oma klassi parimad mõõteseadmed ja rakendusteadmised viies põhivaldkonnas: tihedus; pindala (eripind) ja poorsus; osakeste suurus ja kuju; pulbrite reoloogia; katalüsaatorite iseloomustamine ja protsesside arendamine. Micromeritics seadmed on kasutusel paljudes erinevates valdkondades, alates naftatöötlemisest kuni ravimiarendusi ning töötab esirinnas järgmise põlvkonna materjalide, näiteks MOF-ide ja nanokatalüsaatorite karakterimiseerimise tehnoloogiatega. 

www.micromeritics.com