Kalibreerimislabor

G. W. BERG OÜ kalibreerimislabor on tunnustatud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt vastavaks EVS-EN ISO/IEC 17025 standardile (registreerimisnumber K014).

Akrediteerimistunnistus K014 
Akrediteerimistunnistuse K014 lisa

Täida hinnapäring
G.W.Berg OÜ akrediteeritud kalibreerimislabori EAK märgis

Mõõtevahendite kalibreerimise hinnakiri

ArtikkelMõõtevahendi nimetus ja mõõtepiirkond (A – akrediteeritud ala)Hind, €
Füüsikalis-keemilised suurused
KALIB18Refraktomeetrid (0…65) % ja (1,33…1,66) nD, etalonlahuste abil; 1 lahus (A)80,00
KALIB19Lisa etalonlahus30,00
KALIB34Hügrotermomeetrid (11…93) % RH ja (–30…+300) °C; 1 niiskus ja 1 temperatuur (A)75,00
KALIB35Temperatuuri või niiskuse kalibreerimise lisapunkt15,00
KALIB33Klaasareomeetrid (0,65…1,10) g/cm3 ja piiritusemõõturid (0…100) % v/v; 1 tihedus ja 1 temperatuur (A)115,00
KALIB36Tiheduse või temperatuuri kalibreerimise lisapunkt40,00
KALIB20pH-meetrid (1,68…9,18) pH ja vedelike elektrijuhtivuse mõõturid 15 μS/cm…25 mS/cm koos vastavate elektroodidega; 1 elektrood (A)

Väljaspool antud piirkonda akrediteerimata kalibreerimine.

110,00
KALIB22Kombineeritud mõõtevahendid (1,68…9,18) pH ja 15 μS/cm…25 mS/cm; 2 elektroodi (A)170,00
KALIB21Lisa elektroodi kalibreerimine50,00
KALIB24Termooksümeetrid (7…13) mg/l; 6 punkti kalibreerimine (A)140,00
KALIB25Termooksümeetrid (7…13) mg/l; 3 punkti kalibreerimine (A)120,00
KALIB15Spektrofotomeetrid, fotomeetrid (250…900) nm; 1 lainepikkuse kontroll100,00
KALIB16Lisa lainepikkuse kontroll35,00
Temperatuur
KALIB01Muhvelahjud (+200…+1000) °C; 1 temperatuur (A)140,00
KALIB02Kuivatuskapid, inkubaatorid, autoklaavid, termostaadid (–30…+200) °C; 1 temperatuur (A)140,00
KALIB03Vedeliktermostaadid (–30…+200) °C; 1 temperatuur (A)125,00
KALIB38Sügavkülmikud, krüostaadid (–196…–30) °C; 1 temperatuur (A)125,00
KALIB04Temperatuuri või niiskuse kalibreerimise lisapunkt45,00
KALIB06Arvnäiduga termomeetrid d<0,05 °C, klaastermomeetrid j≤0,2 °C (–30…+300) °C; 1 temperatuur (A)80,00
KALIB09Termomeetri kalibreerimise lisapunkt (d<0,05 °C, j≤0,2 °C)35,00
KALIB05Arvnäiduga termomeetrid d≥0,05 °C, klaastermomeetrid j>0,2 °C (–30…+300) °C; 1 temperatuur (A)45,00
KALIB07Termomeetri kalibreerimise lisapunkt (d≥0,05 °C, j>0,2 °C)20,00
KALIB08Infrapunatermomeetrid (–20…+200) °C; 1 temperatuur70,00
KALIB11Infrapunatermomeetri kalibreerimise lisapunkt20,00

ArtikkelMõõtevahendi nimetus ja mõõtepiirkond (A – akrediteeritud ala)Hind, €
Maht
KALIB31Dosaatorid ja automaatpipetid (0,002…100) ml; 1 mahumärk (A)40,00
KALIB30Klaasmõõtenõud (0,1…2000) ml; 1 mahumärk (A)40,00
KALIB32Lisa mahumärk15,00
KALIB148-kanalilised automaatpipetid; alates 2 µl; 1 mahumärk (A)85,00
KALIB238- kanalilise automaatpipeti lisa mahumärk55,00
KALIB1012- kanalilised automaatpipetid alates 2 µl; 1 mahumärk (A)115,00
KALIB1312-kanalilise automaatpipeti lisa mahumärk82,00
Mass
KALIB27Kaal, I klass (A),165,00
KALIB28Kaal, II klass; kuni 30 kg (A)100,00
KALIB12Kaal, II klass; (30…80) kg (A)170,00
KALIB29Kaal, III klass; kuni 80 kg (A)75,00
KALIB26Kaaluviht, klass F1; 100 mg…200 g (A)60,00
KALIB39Kaaluviht, klass F2; 100 mg…200 g (A)35,00
KALIB40Kaaluviht, klass M1; 100 mg…200 g (A)30,00
Paketid
KALIB37Inkubaator (temperatuur (–30…+200) °C, niiskus (11…93) % RH, CO2 kontsentratsioon (0…10) %); 1 temperatuur, 1 niiskus ja 1 CO2 kontsentratsioon (A)320,00
KALIB42Kliimakamber (temperatuur (–30…+200) °C ja niiskus (11…93) % RH); 1 temperatuur ja 1 niiskus (A)210,00
KALIB44Tsentrifuug (100…15 000) rpm; kuni 4 pöörlemiskiirust65,00
KALIB45Tsentrifuug temperatuuri kontrolliga (100…15 000) rpm; kuni 4 pöörlemiskiirust ja 1 temperatuur110,00
KALIB46Tsentrifuugi temperatuuri kontrolliga lisa temperatuuri punkt25,00
LAMIN-01Bioohutuskapi (laminaarkapi) õhu voolukiiruse kontroll ja HEPA filtri lekketest Labogene mudelitele235,00
LAMIN-02Bioohutuskapi (laminaarkapi) õhu voolukiiruse kontroll ja HEPA filtri lekketest teistele brändidele260,00

Üldtingimused

Hinnakirjas toodud hinnad ei sisalda käibemaksu.

Mõõtevahenditele, mis puuduvad hinnakirjas, on hinna arvestamise aluseks tööks kulutatud aeg, tunnitasuga 85,00 €.

Kui tellimuse täitmise alustamiseks on vajalik eelnev lisatöö ­– mõõtevahendi puhastamine, reguleerimine, puuduvate kinnituskruvide asendamine, jms. – kehtib hinnalisa vastavalt lisatöödele kehtestatud hindadele.

Kiirtöö puhul, kui tellimus täidetakse tellimuse esitamise päeval, kehtib hinnalisa 50 %.

Kui kliendi soovil tehakse töid väljaspool G.W.Berg OÜ laborit, tasub klient väljasõiduga seotud kulud (etalonide pakkimine-transportimine-puhastamine; lähetuskulud), mis kajastatakse arvel koondnimetusega “transporditeenus”.

Transporditeenuse arvestus:

Transporditasu – 0,70 €/km, aga vähemalt 20,00 €.

Töödele, mis kliendi soovil tehakse puhkepäevadel, riiklikel pühadel või õhtusel-öisel ajal (alates kell 18.00-st) kehtestatakse lepingulised hinnad.

Töö täitjast sõltumatute tööseisakute eest arvestatakse seisakutunni tasuks 50,00 €.

Kalibreerimistunnistuse väljastamisel inglise või vene keeles on lisatasu 50,00 €.

Kalibreerimistunnistuse dublikaadi vormistamise hind on 20,00 €.

Kalibreerimisi teostatakse nii laboris, kui ka mõõtevahendite asukohas.

G.W.Berg käsitleb teenuse osutamisel saadud või loodud informatsiooni konfidentsiaalsena ega jaga seda kolmandatele osapooltele välja arvatud info väljastamine akrediteerimisasutusele, riiklikku järelevalvet teostavale asutusele ja kohtuasutusele.

Seal hulgas teostame ka kõikidele müüdavatele seadmetele tehnilist tuge ja remonti.

Kalibreerimislabor on avatud tööpäeviti alates 8.30 kuni 17.00.

Täpsem info:

Telefon: +372 5660 1580 Aleksandr Vinogradov

Telefon: +372 5343 1740 Terje Menert

E-post: kalibreerimine@gwb.ee

Saada hinnapäring